Meny Stäng

ÄGARBYTE

Blankett för Ägarbyte

Ägarbyte

ÄGARBYTE
För att registrera ett ägarbyte skall säljaren inom 3 månader från ägarbytet skicka in följande:
– Fullständigt ifylld ägarbytesblankett, alternativt något annat som styrker ägarbytet, t ex
köpeavtal.
– Registreringsbeviset i original
Normalt skall detta skickas in av säljaren, men det är köparen som faktureras.

Om hästen saknar pass skall pass utfärdas i samband med ägarbytet.
Se Hästpass till redan registrerad häst.

Om köparen ej fullföljer ägarbytesregistreringen kan säljaren avregistrera sig som ägare mot en avgift. Säljaren skall då anmäla detta till ARAB som utfärdar faktura. När fakturan är betald avregistreras säljaren (i registret står då ”ägare okänd”).

Avgifter
Ägarbytesavgift
Anmält inom 3 månader från ägarbytet: 500 kr.
Anmält mer än 3 månader från ägarbytet: 850 kr
Tilläggsavgift om köparen (istället för säljaren) skickar in handlingar enligt ovan: 100 kr.
Ägarbyte vid bruten ägarföljd: 1 900 kr
Härvid krävs ID-kontroll genom chipkontroll alternativt DNA- eller blod typning enligt
instruktioner från ARAB.
Avgift när säljaren vill avregistrera sig som ägare: 350 kr
OBS! Påminnelse om saknade handlingar skickas 1 gång, därefter avslutas ärendet.
Motsvarande gäller påminnelse om obetald faktura.

Om ärendet avslutas sker ingen återbetalning av inbetalade avgifter och ny ansökan måste göras innan ägarbytet registreras.
Om påminnelse gjorts och ärende sedan fullföljs (handlingar kompletta och fakturan
betalts) kommer för varje påminnelse debiteras 100 kr, fakturapåminnelse 60 kr,
samt kommer registreringsbevis att skickas mot postförskott till en extra kostnad om
påminnelseavgifterna + 100 kr.
OBS! Vid särskilt komplicerade ärenden, typ försvunna handlingar, saknade
ägarbyten, tvister mellan köpare och säljare etc tillkommer avgifter för extraordinärt
sekretariatsarbete enligt prislistan