Meny Stäng

PRISLISTA

klicka på länken.

Prislista (reviderad 2014).

Prislista reviderad 2014- temp.

 

BETALNING:

ARAB utfärdar en faktura när ärende inkommer till ARAB om inte annat anges i ärendeinformationen. Betalning inom 30 dagar. Handläggning av ärende påbörjas, men slutförs ej förrän full betalning erlagts. Betala ej innan faktura kommer, om inte annat anges i ärendeinformationen.

OBS! Påminnelse om saknade handlingar skickas 1 gång, därefter avslutas ärendet.

Motsvarande gäller påminnelse om obetald faktura, om inte annat anges i ärendeinformationen. Om ärendet avslutas sker ingen återbetalning av inbetalade avgifter och ny ansökan måste göras innan ärendet kan behandlas igen.

Om det blivit nödvändigt att skicka påminnelser för att fullfölja ärendet kommer de klara handlingarna att skickas som postförskott. Postförskottsavgift: 100 kr/påminnelse (fakturapåminnelser 60 kr) + ytterligare 100 kr för postförskottshanteringen.

Obetalda ärenden kan komma att överlämnas till inkasso, med därav följande tillkommande avgifter.

Vid betalning efter sista betalningsdag anses ansökan/handling inkommen det datum som motsvarar 30 dagar före betalningsdagen. Om detta, enligt prislistan, innebär högre avgift i det enskilda fallet sker motsvarande tilläggsfakturering.