Meny Stäng

ATT REGISTRERA FÖLET

(ARAB kan tyvärr inte längre registrera Partbred Arabhästar./Korsnings araber)

Registreringsbevis avgör

Stamboken är sluten. Det är endast hästar med anfäder som redan finns i godkända stamböcker som tillåts bli registrerade som arabiska fullblod.
En häst som saknar sådant registreringsbevis är alltså ej ett arabiskt fullblod!

Ansvar
ARAB har ansvar för registrering och kontroll av arabiska fullblod i Sverige såväl i förhållande till WAHO samt till Jordbruksverket och Svenska Hästavelsförbundet, SH.
Vid köp och försäljning i landet samt vid import och export kontrollerar ARAB uppgifterna om hästen och dess ägarförhållanden.
Alla hingstar som ska användas i allmän avel skall ha betalt in betäckningslicens för betäckningsåret. Det gäller även semin. ARAB har de aktuella uppgifterna om betäckningslicenser för arabiska fullblodshingstar.

Definition av det Arabiskt fullblodet.

info från World Arabian Horse Organization – WAHO.

Definition av arab

Räkna med en hanteringstsid på ca 5-6 veckor efter att alla dokument har kommit in till ARAB samt att fakturan har betalats.

 

 ansökan Registrera

 

se nedan -Reglerna för registrering –

OBS – SH har ny avgift 460:- gällande från år 2024.

Regler för att registrera

NAMN REGEL

Namn regel vid registrering

Färger och Tecken på hästen.

 Se mer under fliken PASS och ID kontrollanter  etc