Meny Stäng

STOÄGARE

Uppfödareöverlåtelse220308     PDF  UPPFÖDARÖVERLÅTELSE

  Uppfödareöverlåtelse220308  word dok.

 

Uppfödaröverlåtelse

Enligt ARABs regler skall registrerad ägare till moderstoet vid fölets födsel bli upp-födare till fölet.

Genom uppfödaröverlåtelse kan den som leasar ett sto bli den som registreras som uppfödare till föl från sto som fölar under avtalstiden. Registrerad ägare och leaser kan även avtala om att gemensamt registreras som uppfödare.

Nyttjanderättsavtal

Med nyttjanderättsavtal avses ett avtal mellan registrerad ägare och leaser avseende att leaser får ställa ut hästen i eget namn samt, vad avser hingst, använda hingst för avel som hingsthållare med eget ansvar för språngrulla etc.

Villkor

Avtal skall vara på svenska och hästen/hästarna skall vara registrerade i Svenska Arabhästregistret och befinna sig i Sverige under avtalstiden.

Avtalsparterna (av ARAB kallade ägare respektive leaser) skall båda skriva under avtalet.

Avtalstiden skall vara angiven. Om avtal träffas gällande tillsvidare utgår extra avgift till ARAB i samband med att ägaren anmäler att avtalet skall upphöra vid viss tidpunkt.

Träffat avtal skall bifogas ARABs blankett avseende uppfödaröverl-åtelse/nyttjanderättsavtal. Kopia av avtalet räcker och parterna får, om man så önskar, stryka över eventuella ekonomiska villkor som ej berör parternas förhållande till registraturen.

Ägaren är ansvarig för att ARABs avgift för registrering (och ev avregistrering) av avtalet betalas.

Leaser övertar under avtalstiden alla med hästen förknippade förpliktelser visavi ARAB, med undantag av frågor rörande ägaröverlåtelse. Om leaser inte fullgör sådana förpliktelser äger ARAB upphäva avtalet och begära att registrerad ägare fullgör nämnda förpliktelser.

Om ägarbyte genomförs för hästen under avtalstiden upphör automatiskt Uppfödar-överlåtelsen/Nyttjanderättsavtalet

Övrigt

Uppfödaröverlåtelse/Nyttjanderättsavtal kan med fördel träffas i samband med avbe-talningsköp. Vid slutbetalningsdatum genomför då parterna ett ägarbyte.

EMBRYO  – Regel i Sverige.

Ett Embryo föl samt En naturlig fullgången dräktighet (vilket kan ge tvillingar) från samma Sto per år är godkänt.

Om ytterligare frågor – kontakta ARAB AB

 

  RAPPORTERA FÖDDA FÖL

 När ditt sto har fölat ska du så snart som möjligt anmäla detta till hingsthållaren och  ARAB (använd den talong ”RESULTAT AV BETÄCKNING” som du fått av hingsthållaren).
Om du förlorat resultatkortet kan särskild blankett användas för rapporteringen till ARAB. Blanketten hittar du på www.svehast.se, klicka på Avel och sedan Information till stoägare.
För ytterligare information om de nya betäckningsrutinerna se www.svehast.se, klicka på Avel och sedan Information till hingstägare.)
Se även Registrering av fullblodsarab/

Klicka på lilla bilden nedan för Språngrulla – rapportering

   Språngrulla rapportering