Meny Stäng

Rapportera Förändringar hos min häst

Avliden häst
Registreringsbevis i original skickas in till oss. Om det finns deposition att få tillbaka (ses på klisterlappen på baksidan av registreringsbeviset) och du är den som senast betalt in deposition: ange kontonummer (plusgiro, bankgiro eller bankkonto) för återbetalning.
Inbetalning av depositioner vid registrering och ägarbyte upphörde den 1 februari 2006.
Om hästens pass inte lämnats till slakteri eller medföljt till destruktion skall det skickas in till ARAB för makulering. Du kan återfå passet därefter om du meddelar att du så önskar.

Kastrering av hingst.
Vid kastration skall, för äldre pass, kastrationsdatum införas på passets andra sida och behandlande veterinär skall på avsedd sida i Passet bekräfta hästens identitet, som anledning anges kastration.
För de pass som utfärdas efter den 1 juli 2009 till 31 december 2015 skall ”gelding, valack” införas på passets sida för Kastrering och behandlande veterinär skall också bekräfta hästens identitet, som anledning anges kastration. ARAB skall informeras om kastrationen och registreringsbeviset skall
sändas in för komplettering. Ange kastrationsdatum..
För de Pass som utfärdas efter 1 Januari 2016 skall behandlande Veterinär bekräfta Hästens identitet och datum för Kastreringen på avsedd sida i Passet, samt efter undertecknande och stämpling där av behandlande Veterinären skall Passet och Registreringsbeviset skickas in till Arab Registraturen för komplettering och registrering.

Dessa ändringen hos Arab Registraturen sker utan kostnad för hästägaren

Färgförändring.    Ändring tecken, färg m.m.
Skicka in ny signalementsbeskrivning tillsammans med pass och registreringsbevis