Meny Stäng

SAHF - Intresseförening för Arabhästen

SAHF är en Intresseförening för alla som älskar Arabhästar.

SAHF styrelse väljs varje år av sina medlemmar och skall inte  förväxlas med företaget Arabhäst Registratur (Arab) AB som sköter alla officiella  registreringar.

SAHF ger ut en medlemstidning 4 gånger om året samt anordnar bl.a Riks utställning, Hingst visningar och seminar samt premieringar av Hingstar och Ston i samarbete med SH.

Kontakta SAHF för mer information.

klicka på länken.  www.sahf.net   

bild 4