Meny Stäng

NYHETER- viktig information

NY ARAB betäcknings statistik 23-12-ARAB BETÄCKNINGS STATISTIK

 t.o.m 2023

 

ARAB STATISTIK
 

 

Regel från Jordbruksverket 2021-09-14

  Registrera din djuranläggning nu så du inte får problem vid resor med dina djur.

  Skall vara gjort senast 1 Oktober 2021::       

 

Äldre nyheter.

ARAB har hand om allt som rör registrering av arabiska fullblod i Sverige.

ARAB säkerställer det arabiska fullblodets rasrenhet i Sverige
– en trygghet för Dig som arabhästägare och arabhäst beundrare.

Det här är ett arabiskt fullblod:

”Ett Arabiskt Fullblod är en häst som är registrerad i någon stambok/register som är godkänd av WAHO”.

Världsorganisationen World Arabian Horse Organization, WAHO, har för närvarande arabhästregistraturer anslutna i ca 60 länder. De omfattar närmare 900.000 Arabiska fullblod. En godkänd registratur som för stamböcker måste uppfylla WAHOs regler och krav på korrekthet och säkerhet i registreringsarbetet.

Registreringsbevis avgör
Rätt stam är avgörande för att få bli registrerad som arabiskt fullblod!
Vid registrering av ett arabiskt fullblod kontrolleras alltid uppgifterna om betäckningen och härstamningen, mor och far, med hjälp av fullständig härstamningskontroll. Det innebär att de anmälda uppgifterna i registreringsunderlagen även kontrolleras med hjälp av DNA-analys (i särskilda fall istället med blodtypning) mot bägge föräldrarna.
Stamboken är sluten. Det är endast hästar med anfäder som redan finns i godkända stamböcker som tillåts bli registrerade som arabiska fullblod.
En häst som saknar sådant registreringsbevis är alltså ej ett arabiskt fullblod!

Ansvar
ARAB har ansvar för registrering och kontroll av arabiska fullblod i Sverige såväl i förhållande till WAHO samt till Jordbruksverket och Svenska Hästavelsförbundet, SH.
Vid köp och försäljning i landet samt vid import och export kontrollerar ARAB uppgifterna om hästen och dess ägarförhållanden.
Alla hingstar som ska användas i allmän avel skall ha betalt in betäckningslicens för betäckningsåret. Det gäller även semin. ARAB har de aktuella uppgifterna om betäckningslicenser för arabiska fullblodshingstar.

NY PRISLISTA FRÅN 17 Mars 2011 (del av texten reviderades 2012 )

Styrelsen har beslutat om en ny prislista daterad 2011-03-17 att gälla för ärenden inkomna efter den 1 Januari 2011.

Betäcknings rapporter

Vi kommer också under 2011 att använda samma betäckningsrapporter som tidigare år används. Nytt betäckningsrapportblock kan vid behov beställas från ARAB eftersom SH inte har sina block och rutiner klara ännu. Vi måste också kunna rapportera betäcknings resultaten till WAHO samt kunna registrera dessa  i Arab Stambok, varvid vi behöver ta ut en mindre avgift för det..

Embryo Transfer 2011
ARAB Styrelse följer den rekommendation som beslutades vid SAHF Styrelsemöte. 

Föl producerat genom embryo transfer kan registreras i Sverige. Dock registreras endast ett embryoföl per givarsto och år, samt att stoet dessutom får producera ett föl på naturlig väg under samma år med detta sto som biologisk mor.

SCID – ARAB rekommenderar att alla testar sina STON i första hand, eftersom om man vet att Hingsten som betäckt stoet är testad negativt, och stoet också är negativt så blir resulterande föl SCID negativt automatiskt. Detta innebär att det bara blir en engångskostnad för stoet istället för att man måste testa varje föl som produceras.


ARAB och hästpass
Enligt EU och Jordbruksverket skall alla hästar i Sverige ha hästpass. Sedan den 1 mars 2002 gäller hästpasstvång inom EU (EU:s beslut: 2000:68/EG). I första hand har erfordrats pass på alla föl liksom hästar som deltar i tävlingsverksamhet utomlands, byter ägare, exporteras eller slaktas. I dagsläget skall dock alla hästar ha pass.

OM EN HÄST SAKNAR HÄSTPASS KAN DET LEDA TILL POLISANMÄLAN FÖR BROTT MOT LAGEN OM KONTROLL AV HUSDJUR.

Veterinären kan hamna i ett dilemma om en vårdkrävande häst saknar pass, särskilt som veterinären är skyldig att fylla i passet de gånger hästen har behandlats med läkemedel som gör att hästen inte kan användas som livsmedel.

Chipmärkning:
Länken mellan Hästen och Passet!!
Fr o m den 1 januari 2008 skall alla hästar som nyregistreras (inkl importer) eller exporteras vara chipmärkta.